Działka nad jeziorem położonym w górach! Czeka na Ciebie

Działka nad jeziorem położonym w górach! Czeka na Ciebie

  • Post published:13 czerwca 2019

Marzysz o wypoczynku nad wodą w otoczeniu pięknych polskich gór? To miejsce dla Ciebie. Piękne działki rekreacyjne znajdziesz nad jeziorem Bukówka, które leżą na Przedgórzu Sudeckim. Zarezerwuj działkę już za 4000 zł.

Dlaczego warto wybrać wypoczynek w Bukówce? To miejsce urokliwe, położone w pobliżu popularnych szlaków narciarskich a także pieszych. To stąd można dotrzeć na Przełęcz Okraj, skąd latem rozciąga się panorama na Sudety. 

Doskonała forma inwestowania

Działki zakłada Stowarzyszenie Ogrodowe – Ogrody Sudeckie na własnych terenach. Każdy, kto przystępuje do stowarzyszenia, staje się dzierżawcą a pośrednio współwłaścicielem. Działkowiec może korzystać ze swojego ogrodu przez cały rok, ponieważ wszystkie media zaprojektowane są do całorocznej eksploatacji. Nowe tereny pozwalają na rodzinne zagospodarowanie ogrodów, co oznacza, że działki obok siebie mogą posiadać: mąż, żona, dziadek, babcia i wnukowie. Nabywając działkę, każdy podpisuje umowę dzierżawy działkowej ze stowarzyszeniem, która wpisana zostaje do księgi wieczystej.

Całkowity koszt to 30 000 zł, w skład którego wchodzi ogrodzenie, droga wewnętrzna i media. Cena obejmuje koszt wpisowego oraz opłatę inwestycyjną. Można zarezerwować działkę wpłacając kwotę 4000 zł.

Warto podkreślić, że posiadanie działki rekreacyjnej to doskonała forma inwestowania oszczędności. Mogą być one zbywane na rynku wtórnym. Działkowiec otrzymuje wówczas zwrot wpisowego i poniesionych nakładów, co czyni tę transakcję niezwykle interesującą.

Pierwsze stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Działkowców – Nasze Ogrody powstało w 2016 roku. Ideą powołania Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody było stworzenie społecznego systemu, gdzie działkowcy użytkują ogrody na terenie, który jest własnością stowarzyszenia. Sami mogą decydować o swoich działkach, bez ingerencji z zewnątrz.

Twórcą tworzenia niezależnych ogrodów działkowych jest Jan Szudera. – Taką inspiracją powołania grupy założycielskiej do tworzenia ogrodów działkowych na gruntach własnych, był wyrok sądu, na mocy którego Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu pozbawiony został swojej siedziby, gdyż wybudowana została ona na terenie nie będącym jego własnością. Tymczasem środki na ten obiekt pochodziły ze składek wszystkich członków, także moich, a dzisiaj były budynek Zarządu PZD jest zupełnie zdewastowany – wyjaśnia Jan Szudera.

Trzy ogrody

Od tego czasu powstały dwa ogrody: w Lusówku nad jeziorem koło Poznania oraz w Rusinowie nad morzem. W pierwszym ogrodzie działkowym w Lusówku przy ulicy Grabowej (działka 379/1) wydzielono 90 działek, które już znalazły nabywców. Z jednej strony teren przylega do jeziora Lusowskiego, z drugiej do asfaltowej ulicy Grabowej w której biegnie sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa. Na początku 2019 postawiona została trafostacja i podłączono prąd.

Drugi ogród powstał w Rusinowie nad morzem między Jarosławcem a Darłowem w gminie Postomino. Wydzielono tam 104 działki rekreacyjne, z czego 38 zostało już obsadzonych.

Obecnie trwają prace geodezyjno nad przygotowaniem planu zagospodarowania Ogrodów Sudeckich. Na podstawie tego projektu został wykonany podział geodezyjny działek, dzięki któremu każdy może wybrać najlepszą lokalizację.

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki, na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami. W przypadku śmierci małżonka, któremu przysługiwało prawo do działki, drugi małżonek może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka, złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.

Ten post ma jeden komentarz

  1. Jan

    Rezerwacja dz. Nr 1

Dodaj komentarz